Een riool is een combinatie van buizen, gemalen en straatputten die aan elkaar verbonden zijn. Het hoofddoel hiervan is het afvoeren van hemelwater en (afval) water van huishoudens. Via buizen wordt het water getransporteerd naar afvalwaterzuivering bedrijven, waar het water gereinigd wordt. Na deze stap wordt het water teruggestort in de waterwegen of gebruikt voor het drinkwaternetwerk.

In de loop van de tijd kan een riool vervuild en/of verstopt raken. Dit is zeer funest, omdat het riool kan overstromen met alle gevolgen van dien. Ook kleine vervuiling kan ongemakken veroorzaken. Wanneer er bijvoorbeeld boomwortels door de rioleringsbuizen zijn gegroeid veroorzaakt dit vrijwel altijd verstopping. Vuil zal zich ophopen in de riolering, wat de afvoercapaciteit drastisch verlaagt. Preventieve controle kan deze ongemakken tijdig detecteren, waardoor er actie op ondernomen kan worden en het riool tijdig gereinigd kan worden.

Een vorm van preventieve controle is camera inspectie. Bij deze methode wordt er een camera de riolering ingelaten, zo kan de buis visueel geïnspecteerd worden. Wij hebben de mogelijkheden om buizen van 32 mm tot en met 250 mm te controleren.

Een rioolreiniging kan op twee manieren, namelijk met een zuig en spoel installatie of een recyclecombi. Bij de eerste techniek wordt er met een reinigingskop water onder hoge druk het riool ingespoten. Dit water wordt richting de zuiginstallatie gespoten, waar het water wordt opgezogen. Daar wordt het ver gezuiverd en afgevoerd.

De tweede combinatie, de recyclecombi heeft deze twee technieken gecombineerd. Het grote voordeel van deze techniek is dat er vele male minder (schoon) water gebruikt hoeft te worden. Het gebruikte reinigingswater wordt opgezogen, gefilterd en daarna weer voor de reiniging gebruikt.

Hebt u vragen over het reinigen van uw riool? Neem gerust contact met ons op.

DIRECT VERHELPEN?

Omgeving Twente


sump-cover-217259_960_720[1]