Laterine vliegjes en stankoverlast

Een tijd geleden kregen wij een verzoek om te een rioolprobleem te verhelpen bij een woning in Boekelo. De eigenaar van de woning vertelde dat ze last hadden van stankoverlast. De bewoners meldden tevens dat ze last hadden van laterine vliegjes in hun woning. Na het telefoongesprek zijn wij direct naar de woning afgereisd om aan de slag te gaan met het rioolprobleem en het te verhelpen.

Een lose aansluiting van het riool

Toen wij aankwamen bij de woning vernamen wij dat de bewoners, zoals ze al eerder aangaven, laterine vliegjes en stankoverlast hadden in hun woning, dat werd veroorzaakt door het riool. Laterine vliegjes zijn zwarte vliegjes die zich snel voortplanten, waardoor er al snel een plaag kan ontstaan. Wanneer er een plaag is van laterine vliegjes is de bestrijdingswerkwijze het effectiefst als de plaag bij de bron wordt aangepakt. Dit is de plek waar de laterinevliegjes eitjes leggen. Bij de woning in Boekelo was de bron waar de eitjes werden gelegd moeilijk te bereiken, waardoor wij werden ingeschakeld.

Oorzaak van stankoverlast van riool

Aangezien er tevens sprake was van stankoverlast hebben wij een rookproef uitgevoerd. Bij meldingen van stankoverlast voeren wij altijd een rookproef uit om de oorzaak op te sporen. Wij beschikken over een mobiel en compact nevelapparaat, waardoor wij, zonder schade te maken, de stankoverlast kunnen opsporen. Dankzij het doorvoeren van de rookproef hebben wij vastgesteld dat er een lekkage aanwezig was in het riool.
Na de vaststelling van de lekkage is de vloer opengebroken door een aannemer en hebben wij geconstateerd dat de oorzaak een lose aansluiting was, welke niet goed was afgedopt. De riolering bevatte tevens een foutieve en verstoppingsgevoelige aansluiting. Daarom hebben wij de riolering opnieuw aangesloten. Onze auto’s zijn effectief ingericht, waardoor het voor ons mogelijk is om op elk moment de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor was het mogelijk om dit rioolprobleem direct op te lossen bij de woning in Boekelo in enkele uren.

DIRECT VERHELPEN?

Omgeving Twente


rioolproblemen boekelo