De gemeente waar u in woont regelt de inzameling en transport van afvalwater. Het waterschap neemt de zuivering daarvan in zijn rekening. Zelf ben jij verantwoordelijk voor de riolering tot aan het ontstoppingsstuk. Dit is een putje wat meestal een halve meter vanaf je perceelgrens ligt. Wat daar buiten ligt valt onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente. De gemeente zorgt onder andere voor:

  • Aanleg riolering in nieuwe wijken
  • Het beheren van bestaande riolering
  • Reiniging van het riool
  • Het reinigen van de kolken
  • Het vervangen van defecte/versleten rioolbuizen
  • Regelmatige inspectie op de kwaliteit van het riool.

In een bestaand stedelijk gebied verzamelt de gemeente het hemelwater. De gemeente probeert zoveel mogelijk het afval- en hemelwater van elkaar te scheiden. Bij nieuwbouw moet de eigenaar het hemelwater op eigen terrein verwerken door middel van een infiltratievoorziening, of door het afvoeren na het oppervlakte water. Bij bestaande bebouwing is dit niet het geval.

Het kan voorkomen dat je riool verstopt raakt, dit is natuurlijk erg vervelend en zal zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Het is belangrijk om te weten wie die problemen moeten oplossen. Bent u er zelf verantwoordelijk voor of toch de gemeente? Dit is meestal afhankelijk van waar de verstopping zich voordoet.

Zijn niet alle afvoeren in het gebouw verstopt?

Dan zijn de kosten niet voor de gemeente en is het duidelijk dat de verstopping in de riolering van het huis zit. De eigenaar van het huis dient dan zelf de problemen op te lossen. Is bijvoorbeeld de afvoer van de wasbak verstopt? Schroef dan de afvoer los en maak deze schoon. Heet water en soda wil nog wel eens helpen in deze situatie. Helpt dit niet is de volgende stap het gebruik maken van chemische ontstoppers. Pas met deze middelen wel erg op, ze kunnen namelijk het riool aantasten en de werking van rioolwaterzuivering verstoren. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ondervinden de buren geen last?

In dit geval is meestal de oorzaak terug te vinden in de rioolaansluiting van de woning. Dan zal de volgende stap zijn het openen van het ontstopping stuk en deze reinigen. Waar deze zich precies bevind staat waarschijnlijk op de bouwtekeningen van het huis. Of u kunt de eventuele plaats van de ontstopper opvragen bij de gemeente, deze heeft de beschikking over diverse tekeningen.

Zit er water in het ontstoppingsstuk?

Dan zit de verstopping hoogst waarschijnlijk in het riool van de gemeente. Meld dit direct bij de gemeente. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk dan zit de verstopping waarschijnlijk in uw riool.

Wie lost de problemen op?

Zoals al eerder beschreven is de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor een goede riolering. Ontstoppingen hierin zijn dus ook voor rekening van de eigenaar, verstoppingen in het riool buiten de ontstoppingsstuk zijn voor de gemeente.

DIRECT VERHELPEN?

Omgeving Twente