Alles wat je door de gootsteen of wc heen spoelt komt terecht in de hoofdriolering van de gemeente.

Alle binnenhuisriolering valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder van het gebouw. Dit geldt ook voor alle huisaansluitingen en terreinriolen die op particuliere grond vallen. Is uw gevel tevens uw erfgrens? Dan valt de eerste 50cm van de huisaansluiting in de openbare grond ook onder uw verantwoordelijkheid.

De gemeente Oldenzaal zorgt voor de inzameling en transport van afvalwater. Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de riolering op eigen grond. Alles wat achter de perceelgrens ligt, op gemeente grond dus, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oldenzaal.

Als je een ontstopping hebt is het verstandig om te controleren of de verstopping op uw terrein ligt, of het toch op gemeentegrond. Meld je een verstopping die veroorzaakt is door onjuist gebruik, dan zullen de kosten bij u in rekening gebracht worden. Controleer bij een ontstopping de huisaansluitput, deze bevindt zich altijd net achter de perceelgrens. Is deze put droog, dan ligt de ontstopping op uw erf en is dus ook de verantwoordelijkheid van de bewoner. Staat hier wel water in dan ligt de ontstopping op gemeentegrond en is de gemeente Oldenzaal verantwoordelijk om het riool te ontstoppen.

DIRECT VERHELPEN?

Omgeving Twente